Hoppa till innehåll

Ett ”pyssligt” schema men en bättre arbetsmiljö!

Vår verksamhet har under sista tiden vuxit och vi gör nu fler utredningar och bedömningar, håller fler terapisamtal och handleder fler personalgrupper. Vi har rekryterat ytterligare personer till vår interna administration för att säkerställa att våra läkare, psykologer och terapeuter ges ett gott stöd med ”det administrativa kringarbetet” för att istället kunna fokusera på sina primära arbetsuppgifter, att möta patienter och klienter.

För mig som ansvarig för verksamheten är det oerhört viktigt att vi ständigt pratar om arbetsmiljö och vad som utgör en god arbetsmiljö för varje enskild individ som arbetar med oss. Att inte ”tvinga in” människor i ett färdiglagt schema som passar mig som planerar verksamheten är en viktig del i detta arbete. Utan istället lägga schemat utifrån läkarnas, psykologernas och terapeuternas möjlighet till arbete. På detta sätt lägger jag själv mer tid på schemaläggning, men mindre tid på rekrytering eftersom våra läkare, psykologer och terapeuter tendererar att vilja stanna över tid.

Den fina effekten av detta är att kunna erbjuda en större spridning på tider till våra patienter. Exempelvis sena eftermiddagstider för patienter som har svårt att komma ifrån arbetet dagtid för att träffa sin terapeut.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om hur vi arbetar på Skandinavisk Sjukvårdskompetens & Mottagning Bergmästaren AB.

 

Therese Lundstedt Niord
Verksamhetsledare
023-669 51 55