shoes-2381534_1920
26jun

Del 2 av 3: Idrottspsykologi – Idrottare och psykisk (o)hälsa

Här kommer del 2 av 3 av Leni Tidblad! Denna gång med fokus på psykisk ohälsa i samband med idrottandet.


Självklart påverkas den idrottsliga prestationen när man inte mår bra. Eftersom idrotten i sig oftast är mycket viktig för idrottaren blir en negativ idrottslig utveckling ytterligare en svårighet i tillfrisknandet. För elitidrottaren kan dessutom idrotten många gånger jämställas med ett arbete som man får svårigheter att utföra på grund av psykiskt dåligt mående.

Det är alltid svårt att prata om psykisk ohälsa. Kanske är det ibland ännu svårare inom idrotten eftersom där fokuserar vi ofta mer på styrka och framgång, än på hela människan.

Som idrottare är det viktigt att man förstår och är observant på sin psykiska hälsa, men lika viktigt är att ledare, tränare, föräldrar och andra involverade personer har insikt i den psykiska hälsans betydelse för idrotten och livet i övrigt. Genom att kombinera idrottspsykologisk rådgivning med KBT-terapi ges möjligheten till en helhetssyn kring idrotten, livet och den psykiska hälsan.

Leni Tidblad
Idrottspsykologisk rådgivare
Skandinavisk Sjukvårdskompetens

Kontakta oss:

Vill du veta mer om oss eller boka en tid hos Leni för individuellt samtal?
023-669 51 55, info@sjukvardskompetens.com

« GÅ TILLBAKA