Hoppa till innehåll

Del 3 av 3: Idrottspsykologi – Föräldrarollen

Här kommer del 3 av 3 av Leni Tidblad! Denna gång med fokus på föräldrars inverkan i idrottssammanhang.


Under våren har det pratats mycket i TV och tidningar om föräldrar i idrotten.

Varje enskilt barn, ungdom och junior har sina egna specifika förmågor och behov. Det som för en person upplevs som press kan för en annan upplevas som stöd. Det som är lust för någon kan vara olust för någon annan. Föräldrar vill alltid sina barn väl och gör alltid sitt bästa för barnet. De behövs som praktiskt, ekonomiskt, och känslomässigt stöd för sina barn.

Föräldrars engagemang i sitt barns liv, både inom och utom idrotten, utgör viktiga delar i utvecklingen. Samtidigt som den unga successivt ska frigöra sig från föräldern. Att balansera det här som förälder är inte alltid så lätt. Det ska passa det egna barnets behov, men också fungera för hela träningsgruppen, laget eller klubben.

För att barn, ungdomar och juniorer ska få chansen att må bra och utvecklas i idrotten är det lika viktigt att föräldrar och ledare har förståelse och kunskap om idrottspsykologiska faktorer, som att den unga idrottaren själv har det.

Leni Tidblad
Idrottspsykologisk rådgivare
Skandinavisk Sjukvårdskompetens

Kontakta oss:

Vill du veta mer om oss eller boka en tid hos Leni för individuellt samtal?
023-669 51 55, info@sjukvardskompetens.com