En ny tid kräver nya arbetssätt

Vi har ställt om; och inte bara tillfälligt. Efter en vår, sommar och höst som inte går att jämföra med tidigare år har vi gjort nya upptäckter om våra arbetssätt, vår arbetsmiljö samt våra patienter och kunders unika behov. Detta ledde oss fram till ett beslut som innebar investering i en för oss ny digital lösning för videosamtal. Denna sjösätts från och med måndag 26 oktober.

När resor ska undvikas och nya fysiska kontakter minimeras blir videosamtal en naturlig lösning. Vi står nu redo att utveckla detta arbetssätt i vår verksamhet.

Digitala möten erbjuds inledningsvis till individer som ska genomgå en psykosocial bedömning inför assisterad befruktning med donerade könsceller samt de individer som vill donera könsceller.