Hoppa till innehåll

Evidensbaserad arbetsmiljö

Framtidens tjänster möter dagens utmaningar för psykisk hälsa” samt ”Hur rekryterar vi sjukvårdspersonal till hela Sverige” var två intressanta seminarium som besöktes i ett vackert Almedalen, Visby.

Centrala ledord i båda seminarierna var vikten av en god arbetsmiljö, både för att hålla vår personal frisk och för att kunna attrahera nya kollegor till våra verksamheter.

Funderas kan över det faktum att alla är så överens om problembeskrivningen och att lösningen är en förbättrad arbetsmiljö men att de offensiva satsningarna på en god arbetsmiljö ändå tycks utebli. För nu pratar vi om arbetsmiljöproblem som inte löses med friskvårdsbidrag!

Precis som att vi tillhandahåller en evidensbaserad sjukvård till patienterna bör arbetsplatser också tillhandahålla en evidensbaserad arbetsmiljö. Med stöd i forskning bör vi ställa oss frågan hur olika arbetsmiljöer påverkar oss och vilka mer specifika åtgärder som därmed blir aktuella. Med arbetsmiljöforskningens teorier i åtanke blir det också mer självklart vilka frågor vi behöver ställa till såväl nya medarbetare som till medarbetaren som arbetat länge. Att stå grundad i stora teoretiska modeller som Krav – kontroll – stöd samt Effort Reward Imbalance är värdefullt när vi talar med våra medarbetare om arbetsinnehåll och utformning.

Sjukvården med dess personal och patienter förtjänar bättre!

Välkommen för dialog kring arbetsmiljöfrågor!

Therese Lundstedt Niord
Verksamhetsledare & HR-specialist
Skandinavisk Sjukvårdskompetens AB