Hoppa till innehåll

Företagshälsovård i Falun – med fokus på psykisk ohälsa

Mottagning Bergmästaren, med stöd av Skandinavisk Sjukvårdskompetens, erbjuder företagshälsovård. Vår verksamhets tydliga inriktning på det psykiatriska området gör att vi kan erbjuda en stor bredd av tjänster till individer, grupper och organisationer som brottas med psykosociala besvär. Vi utreder, bedömer och behandlar!

Sedan 21 juni är Mottagning Bergmästaren också godkända av Försäkringskassan som ”utförare av Företagshälsovård”. Det gör att företag som anlitar oss kan ges det som kallas Arbetsplatsnära stöd – bidrag för utredande insatser som förebygger och förkortar sjukfall.

Vi erbjuder också tjänster inom följande områden:

– Preventiva insatser
– Systematiskt arbetsmiljöarbete
– Arbetsrätt & arbetsmiljörätt (chefsstöd)
– Individuell coachning


Läs mer här:

https://www.mottagningbergmastaren.se/foretagshalsovard/

Hör av dig till oss för mer information!

Therese Lundstedt Niord
Mottagning Bergmästaren
Skandinavisk Sjukvårdskompetens

Tel: 023-669 51 55
mailto:info@sjukvardskompetens.com