Högskolan Dalarna huset 2
29apr

Konferens: Personalyrkets utveckling och utbildningsbehov

Den 21-21 april deltog jag som HR-specialist på Riks-P 2016. Detta är en konferens och nätverksträff för programsamordnare för landets personalvetarprogram, studentrepresentanter, lärare, samt yrkesverksamma och forskare inom HR/personaladministration. Årets arrangör av konferensen var Högskolan Dalarna.

Konferensen innehöll tre intressanta föredrag från svenska och europeiska forskare samt ett föredrag från Trafikverkets HR-direktör. Läs mer om konferensen här.

Reflektion efter konferensen

För oss som arbetar med verksamhetsutveckling och ger stöd till chefer i såväl övergripande frågor som specifika individärenden är det mycket viktigt att ta del av den senaste forskningen på området. Konferensen gav mig som deltagare intressanta perspektiv på personalyrkets utveckling och varför personalavdelningar organiserar sig på det sätt som de gör idag.

Utifrån detta ställer jag mig en viktig fråga; Är det så att dagens företag verkligen organiserar sig på det sätt som gör att HR-avdelningen utgör ett bästa möjliga stöd för sina anställda och chefer? Vissa kanske frågar sig varför det är så viktigt? Jag tänker att den ökande ohälsan bland våra anställda kanske skulle kunna minskas om vi som arbetar med HR-frågor tidigare lyckas fånga upp de problem och missförhållanden som orsakar ohälsan. Detta istället för att ständigt hantera dem i efterhand. Min uppfattning är att företag måste bli bättre på att tillämpa det systematiska arbetsmiljöarbetet, vi måste lära oss att riskbedöma och se vilken typ av organisatoriska problem som idag gör att vi inte klarar att leva upp till kraven i arbetet. Här har vi med HR-kompetens en mycket viktig roll och jag vill mena att vi behöver kliva fram och ge tydligare stöd och vägledning till cheferna. Här finns stora vinster att hämta för landets organisationer!

Therese Lundstedt Niord
Verksamhetsledare & HR-specialist
Skandinavisk Sjukvårdskompetens

« GÅ TILLBAKA