Hoppa till innehåll

Livshotande arbetsmiljöer

Arbetsmiljöverket presenterade i mars 2023 en ny sammanställning av kunskapsläget om arbetsrelaterad dödlighet. Varje år dör cirka 3000 personer i förtid av sjukdomar eller skador orsakade av ohälsosamma arbetsmiljöer. Bara av jobbstress dör drygt 700 personer varje år och fler riskerar att dö av detta i framtiden. Ny forskning tyder också på att var 20:e fall av självmord har samband med arbetsrelaterad mobbning.

Läs pressmeddelandet här: https://www.av.se/press/ohalsosam-arbetsbelastning-vanligare-orsak-till-dodlighet/

Sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord

Den uppdaterade rapporten från Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, har fokuserat särskilt på frågan om ett eventuellt samband mellan mobbning och självmord hos arbetstagare. ”Jämfört med tidigare studier så har sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord stärkts, men fortfarande är kunskapsläget osäkert. Det är viktigt att arbeta med den sociala arbetsmiljön och förebygga kränkande särbehandling, säger Bengt Järvholm.”

Vikten av kontroll i arbetet

Författarna drog slutsatsen att graden av kontroll i arbetet är viktig för förekomsten av självmord, dvs att ska man försöka minska risken för självmord eller självmordsförsök bör man öka individens kontroll över sina arbetsuppgifter.

Viktiga åtgärder

Kunskap och stöd från chef och medarbetare utgör viktiga förutsättningar för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och skapa hälsosamma arbetsmiljöer. Handledning av arbetsgrupper kring svåra dilemman eller för att skapa en positiv gruppdynamik kan vara effektiva åtgärder.

Kontakt

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om den handledning och samtalsterapi som vi kan erbjuda.

Telefon: 023-6695155

Mail: info@sjukvardskompetens.com