Hoppa till innehåll

17 april – MI Grundkurs

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel etc.).

PRAKTISK INFO

Kursledare: Mari-Louise Broth, socionom och handledare

Plats:            Skandinavisk Sjukvårdskompetens, Kaserngården 4

Datum:         17 april 2018

Tid:               Kl. 08:30 – 16:00

Lunch:         12:00 – 13:00 (ingår i priset)

Pris:              2 400 kr / deltagare exkl. moms

 

INNEHÅLL

Kursdagen syftar till att belysa grunderna i metoden samt att ge deltagarna kunskap och verktyg att använda metoden i deras yrkesroll där behov finns att i behandling främja motivation och beteendeförändring.

Kursledaren varvar teori med praktiska övningar. Något ur innehållet;

  • MI – om metoden och grundläggande tankar
  • Vad gör MI unikt som metod och förhållningssätt
  • Användningsområden och målgrupper
  • Beredskap till förändring och att utforska motstånd

 

BOKNING & KONTAKT

Therese Lundstedt Niord
Skandinavisk Sjukvårdskompetens AB
therese@sjukvardskompetens.com
070-791 49 85