Hoppa till innehåll

21 sept: Motiverande Samtal (MI) grundkurs, 1 dag

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel etc.).

PRAKTISK INFO

Kursledare: Mari-Louise Broth, socionom och handledare
Plats:           Skandinavisk Sjukvårdskompetens, Kaserngården 4

Datum:       Torsdag 21 september 2018
Tid:             Kl. 09:00– 15:00
Lunch:        12:00 – 13:00 (ingår i priset)

Pris:            2 400 kr / deltagare exkl. moms

Sista anmälningsdag: 14 september

INNEHÅLL

Kursdagen syftar till att belysa grunderna i metoden samt att ge deltagarna kunskap och verktyg att använda metoden i deras yrkesroll där behov finns att i behandling främja motivation och beteendeförändring.

Kursledaren varvar teori med praktiska övningar. Något ur innehållet;

  • MI – om metoden och grundläggande tankar
  • Vad gör MI unikt som metod och förhållningssätt
  • Användningsområden och målgrupper
  • Beredskap till förändring och att utforska motstånd

BOKNING & KONTAKT

info@sjukvardskompetens.com
023-669 51 55