Skandinavisk Sjukvårdskompetens - Ansvarig läkare för Akutsjukvård Per Staffan
25aug

Nätverksträff med fokus på dagens akutsjukvård

Den 25 augusti genomförde Skandinavisk Sjukvårdskompetens en nätverksträff på plats i Linköping, en av få städer i Sverige där invånarna möts av specialistutbildade läkare inom akutsjukvård när de besöker akutmottagningen. På träffen deltog såväl läkare som sjuksköterskor.

Nätverksträffen landade i ett öppenhjärtligt erfarenhetsutbyte kring den tuffa situation som råder på många akutmottagningar idag och vilka fördelar som en akutläkardriven mottagning kan ge för både personal och patienter. I sammanställningar från socialstyrelsen kan man hitta data som tyder på att kliniker med akutläkarsystem har minskat antalet patienter som läggs in på avdelning. Vi tror att en minskning i andelen inlagda patienter på sjukhus där det finns ansvarig specialist i akutsjukvård, är korrelerat till bättre kvalité i omhändertagande och val av vårdnivå.

Deltagarna på träffen fick även en presentation av det åtagande som vi inom Skandinavisk Sjukvårdskompetens har i Sunderbyn. Där är man just nu är i startgroparna för att inleda en akutläkarutbildning på kliniken. Skandinavisk Sjukvårdskompetens bidrar till att möjliggöra detta genom att bistå med kompetenta och erfarna akutläkare som kommer att ingå i ett team av handledare, vilka tillsammans med klinikens studierektor tar ett helhetsansvar för utbildningen.

Vi har ett koncept under uppbyggnad som innebär att både akutläkare och akut-sjuksköterskor på återkommande basis ska att åka till Sunderbyn och handleda ST-läkarna samt akutmottagningens sjuksköterskor. Med detta upplägg skapas en möjlighet för kliniken att samtidigt som läkarna får sin ST även introducera sjuksköterskorna på kliniken i det team-arbete (mellan akutläkaren och sjuksköterskan) som behövs för att ha en välfungerande klinik.

Per Staffan
Blivande specialist i akutsjukvård          

Maria Olsson
Koordinator & Leg.sjuksköterska

« GÅ TILLBAKA