Hoppa till innehåll

Neuropsykiatriska utredningar

Med stöd av det fria vårdvalet samt Riksavtalet för utomlänsvård tar vårt dotterbolag Mottagning Bergmästaren emot patienter på valfrihetsremiss från annan offentlig vårdgivare.  Mottagning Bergmästaren har ramavtal med Region Dalarna för att utföra Neuropsykiatriska utredningar vilket betyder att sedvanliga patientavgifter gäller om du kommer via remiss. Utan remiss kan du komma som privatbetalande eller via din arbetsgivare. Vi utreder vuxna patienter. I begreppet neuropsykiatriska utredningar räknas i första hand ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd samt Tourettes syndrom.

Kontakt:
Kontakta oss gärna vid frågor om våra utredningar: 023-669 51 55, info@sjukvardskompetens.com

Var finns vi:
Utredningar kan utföras på alla våra tre orter: Falun, Västerås och Uppsala. 

Falun: Kaserngården 4 (vån 4)
Västerås: Flottiljgatan 61 
Uppsala: Kungsängsvägen 21A (vån 2)