Nyheter

Neuropsykiatriska utredningar

Med stöd av det fria vårdvalet samt Riksavtalet för utomlänsvård tar vårt systerbolag Mottagning Bergmästaren emot patienter på valfrihetsremiss från annan offentlig vårdgivare.  Mottagning Bergmästaren har…

Läs hela nyheten

Evidensbaserad arbetsmiljö

”Framtidens tjänster möter dagens utmaningar för psykisk hälsa” samt ”Hur rekryterar vi sjukvårdspersonal till hela Sverige” var två intressanta seminarium som besöktes i ett vackert Almedalen, Visby….

Läs hela nyheten