Nyheter

hd_vertikal_rgb mindre
11feb

Studentsamarbete med Högskolan Dalarna

Skandinavisk Sjukvårdskompetens har under hösten 2015 inlett ett samarbete med Högskolan Dalarna och studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet. Samarbetet innebär att utvalda studenter från detta program dels har möjlighet att få praktisk erfarenhet genom praktik under utbildningstiden samt att möjlighet finns att göra sitt examensarbete inom ramen för vår verksamhet. Personal- och arbetslivsprogrammet utgår från…

LÄS HELA INLÄGGET »
Skandinavisk Sjukvårdskompetens - Ansvarig läkare för Akutsjukvård Per Staffan
28jan

Uppskattad utbildning i akut ultraljud

Per Staffan, specialistläkare i akutsjukvård och en av Skandinavisk Sjukvårdskompetens grundare håller uppskattade utbildningar i akut ultraljud ute på landets akutmottagningar. Utbildningarna innehåller kortare föreläsningar som varvas med praktisk tillämpning. Kursuppläggen skräddarsys utifrån de behov som ställs upp och Skandinavisk Sjukvårdskompetens säkerställer att det finns ”levande markörer” på plats i samband med utbildningen. Detta för att ge deltagarna en verkligare…

LÄS HELA INLÄGGET »
bild skog
14jan

Vi utför psykosociala bedömningssamtal med par som ska ta emot donerade könsceller

Socionomer från Skandinavisk Sjukvårdskompetens utför nu psykosociala bedömningssamtal med par som ska ta emot donerade könsceller. Samtalet genomförs oftast i våra lokaler på Kaserngården i Falun men par som bor långt ifrån oss försöker vi självklart hjälpa genom att de får träffa en av våra socionomer på en för paret närmare plats. Efter samtalet tar socionomen fram ett skriftligt utlåtande…

LÄS HELA INLÄGGET »
ssk_placeholder_3
7Dec

2015 – en summering av året!

Det har blivit dags att summera året 2015 vilket är Skandinavisk Sjukvårdskompetens första verksamhetsår. Året har inneburit flera intressanta händelser som påverkat verksamheten i avseendet att tydligare befästa vår inriktning. Utgångspunkten för företaget har varit att tillföra vården hög kompetens inom områdena psykiatri och akutsjukvård. En viktig händelse som skedde på vårkanten var att vi…

LÄS HELA INLÄGGET »
Registrering som vårdgivare – en viktig breddning av verksamheten
19Nov

Registrering som vårdgivare – en viktig breddning av verksamheten

Den 4 december 2015 träder vår registrering som vårdgivare i kraft. Vi kommer genom detta att på egen hand kunna åta oss utredningar och bedömningar som kräver ett vårdgivaransvar. Tydliga, kvalitetssäkrade rutiner och kompetenta, tvärprofessionella team genomsyrar vårt arbete. Medicinskt ansvarig är leg. sjuksköterska, Maria Olsson. Kontakt: Therese Lundstedt Niord Verksamhetsledare 070-791 49 85 therese@sjukvardskompetens.com

LÄS HELA INLÄGGET »
Akuten Sunderbyn
5Nov

Fler akutläkare med hjälp av Skandinavisk Sjukvårdskompetens!

Vårt arbete är nu inlett på Sunderby akutmottagning där vi bistår med handledarkompetens så att Sunderbyns egna ST-läkare kan handledas på plats hos dem. Arbetet med att förvandla akutmottagningen till ett modernt akutläkarsystem är satt i rullning och vi på Skandinavisk Sjukvårdskompetens är mycket glada över att få vara med på den här resan. Ett…

LÄS HELA INLÄGGET »
bild skog
22okt

Utbildning inom HBTQ-frågor för våra utvalda socionomer

Hur ser en familj ut och får alla bli föräldrar? Det är en central fråga för våra socionomer som kommer att genomföra psykosociala utredningar av blivande föräldrar på uppdrag av ett av våra kundföretag. Den 13 oktober genomgick berörda socionomer samt vår egen koordinator för uppdraget en utbildning i HBTQ-frågor. För oss på Skandinavisk Sjukvårdskompetens är…

LÄS HELA INLÄGGET »
Bild föreskrift
25sep

Ökad psykisk ohälsa – En orsak till ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket presenterade den 22 september en ny föreskrift som berör organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften är på remiss och beräknas träda i kraft den 31 mars 2016. Läs hela föreskriften här. Att det finns ett mycket stor behov av att ge Sveriges alla företag och organisationer tydliga riktlinjer kring hur arbetsmiljöfrågor som är av psykosocial karaktär…

LÄS HELA INLÄGGET »
Skandinavisk Sjukvårdskompetens - Ansvarig läkare för Akutsjukvård Per Staffan
25aug

Nätverksträff med fokus på dagens akutsjukvård

Den 25 augusti genomförde Skandinavisk Sjukvårdskompetens en nätverksträff på plats i Linköping, en av få städer i Sverige där invånarna möts av specialistutbildade läkare inom akutsjukvård när de besöker akutmottagningen. På träffen deltog såväl läkare som sjuksköterskor. Nätverksträffen landade i ett öppenhjärtligt erfarenhetsutbyte kring den tuffa situation som råder på många akutmottagningar idag och vilka…

LÄS HELA INLÄGGET »
ssk_logo test
7maj

Nätverksträff i Falun om Neuropsykiatriska utredningar

Den 7 maj hölls en nätverksträff i Falun. Specialister ur vårt nätverk med intresse för aktuellt tema hade bjudits in för erfarenhetsutbyte och trevlig samvaro. Just denna träff syftade till att diskutera neuropsykiatriska utredningar med utgångspunkt i en nyligen utkommen SBU-rapport, ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk litteraturöversikt. Läs…

LÄS HELA INLÄGGET »