ssk_logo test
7maj

Nätverksträff i Falun om Neuropsykiatriska utredningar

Den 7 maj hölls en nätverksträff i Falun. Specialister ur vårt nätverk med intresse för aktuellt tema hade bjudits in för erfarenhetsutbyte och trevlig samvaro. Just denna träff syftade till att diskutera neuropsykiatriska utredningar med utgångspunkt i en nyligen utkommen SBU-rapport, ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk litteraturöversikt. Läs…

LÄS HELA INLÄGGET »