Nyheter

Skandinavisk Sjukvårdskompetens - Ansvarig läkare för Akutsjukvård Per Staffan
25aug

Nätverksträff med fokus på dagens akutsjukvård

Den 25 augusti genomförde Skandinavisk Sjukvårdskompetens en nätverksträff på plats i Linköping, en av få städer i Sverige där invånarna möts av specialistutbildade läkare inom akutsjukvård när de besöker akutmottagningen. På träffen deltog såväl läkare som sjuksköterskor. Nätverksträffen landade i ett öppenhjärtligt erfarenhetsutbyte kring den tuffa situation som råder på många akutmottagningar idag och vilka…

LÄS HELA INLÄGGET »
ssk_logo test
7maj

Nätverksträff i Falun om Neuropsykiatriska utredningar

Den 7 maj hölls en nätverksträff i Falun. Specialister ur vårt nätverk med intresse för aktuellt tema hade bjudits in för erfarenhetsutbyte och trevlig samvaro. Just denna träff syftade till att diskutera neuropsykiatriska utredningar med utgångspunkt i en nyligen utkommen SBU-rapport, ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk litteraturöversikt. Läs…

LÄS HELA INLÄGGET »