Hoppa till innehåll

Ökad psykisk ohälsa – En orsak till ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket presenterade den 22 september en ny föreskrift som berör organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften är på remiss och beräknas träda i kraft den 31 mars 2016. Läs hela föreskriften här.

Att det finns ett mycket stor behov av att ge Sveriges alla företag och organisationer tydliga riktlinjer kring hur arbetsmiljöfrågor som är av psykosocial karaktär ska hanteras visar också Arbetsmiljöverkets årliga rapport över 2014 års arbetsskador (utgiven juni 2015). I denna framkom att antalet anmälningar om arbetssjukdomar med sociala eller organisatoriska orsaker ökat med drygt 70 procent sedan 2010. För kvinnor är detta numer den vanligaste orsaken till anmälan om arbetssjukdom. Läs hela rapporten här.

Tidigare forskning* visar på vikten av att ha ett arbete att gå till för att behålla sin hälsa, dessvärre tycks vi nu närma oss ett arbetsliv där vi också blir sjuka av att arbeta. Sveriges företag och organisationer står inför en stor utmaning när det gäller att behålla de anställdas hälsa.
Therese Lundstedt Niord

Verksamhetsledare
Fil. mag i Arbetsliv och hälsa

 

* Waddel, G., & Burton, A. K. (2006). Is work good for your health and well-being