Hoppa till innehåll

Professionell handledning

När behövs handledning?

Handledning är ett sätt att utvecklas i sitt yrke och att kvalitetssäkra det arbete som utförs i verksamheten. I yrken där vi möter många människor, där vi behöver hantera svåra eller etiskt komplicerade frågor är behovet av handledning ofta stort. Handledningsinsatser är ett uppskattat verktyg som bidrar till att skapa tryggare individer och arbetsplatser. Vid konflikter på arbetsplatsen kan grupphandledning vara effektivt.

En av våra handledare heter Leni Tidblad, hon är leg. kurator och beteendevetare med inriktning hälsa & idrott, KBT-terapeut samt handledarutbildad vid Marie Cederschiöld Högskola.

Leni har en bred portfölj av metoder och erbjuder olika former av handledning:

Metoder

  • Kognitiva beteendeteorier
  • Acceptance and commitment theories
  • Compassion – Självmedkänsla
  • Lösningsfokuserat arbetssätt
  • Processinriktat arbetssätt IBM

Former av handledning

  • Processhandledning
  • Ärendehandledning
  • Metodhandledning
  • Individuell- och grupphandledning
  • Ledarskapsstöd 

Oavsett bransch kan Skandinavisk Sjukvårdskompetens vara en partner för grupp- och organisationsutveckling, för att tydliggöra medarbetarskap och ledarskap, förbättra bemötande (t.ex. klientbemötande, kollegialt bemötande).

Vård & omsorg
Handledning används flitigt i vård- och omsorgsyrken men blir också allt vanligare i andra branscher i takt med att de positiva effekterna synliggjorts. Den etiska stressen är vanlig i vård- och omsorg och i dessa avseenden bidrar handledningen till mer välmående medarbetare.

Konflikthantering
Konflikter på arbetsplatser är vanliga och i dessa fall kan en extern part utgöra ett gott stöd för att lösa upp knutar. Handledningen kan sedan användas för att i grunden arbeta med orsakerna till uppkomsten av konflikterna.

Social- och arbetslivsinriktad rehabilitering
För att nå en lyckosam återgång i arbete efter en längre tids sjukskrivning kan handledningsinsatser ha en effektiv och välgörande effekt. Det finns ofta psykologiska faktorer som påverkar oss och ibland hindrar individen i återgången i arbete, detta både om det handlar om samma tjänst som tidigare eller om individen fått en ny tjänst.

Behandling: Beroende, Neuropsykiatri
Att arbeta inom socialt arbete med behandling innebär ofta utmanande situationer för medarbetarna. I dessa fall är handledningsinsatser en förutsättning för att uppnå en god behandling för klienterna. Medarbetarna behöver vara i balans och kunna navigera i de tankar och känslor som uppstår i behandlingsarbetet. Handledningstillfällena, som kan ske både i grupp och individuellt, gör att medarbetarna hanterar kraven i arbetet bättre.

Mer information?
Kontakta Skandinavisk Sjukvårdskompetens AB, 023-669 51 55, info@sjukvardskompetens.com