Hoppa till innehåll

Utredning av smärtproblematik kopplat till EDS

Fungerar din kropp lite annorlunda än dina medmänniskors? Överrörlighet, långvarig smärta, trötthet, mjuk hud och lätt att få blåmärken är några av symtomen som kan bero på syndromet Ehlers Danlos (EDS). Hos oss får du hjälp med en komplett utredning där vi fokuserar på hela din hälsa och ev. samsjuklighet.

Vid utredningen träffar du ett team bestående av personal med särskild kunskap om dessa typer av besvär. Utredningen inleds med en grundläggande kartläggning av hela din hälsa. Beroende av utfallen av de olika undersökningarna som du får gå igenom upprättas sedan en komplett behandlingsplan utifrån en eventuell diagnos och med utgångspunkt i dina behov.

Kontakta oss för mer information!

Info@sjukvardskompetens.com
023-669 51 55