Hoppa till innehåll

Vad hände med krafttagen kring de nya föreskrifterna från AV?

I början på 2015 sa många, däribland jag själv, att nu tar Arbetsmiljöverket krafttag mot organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem.  Tyvärr känns det oroväckande tyst från deras håll på dessa punkter.

Jag föreläser ibland om arbetsmiljöfrågor utifrån ett lagstiftningsperspektiv och stöttar även chefer i ansvarsfrågan för arbetsplatsens arbetsmiljö. Något som länge varit känt är att vi med krafttag och med en oerhörd tydlighet tar tag i problem som uppstår i den fysiska arbetsmiljön.

Jag läste nyligen om den tragiska olyckan på Liseberg där en traktor börjar rulla och kör över en medarbetare som för en kort stund klivit ur sitt arbetsfordon. En fruktansvärd händelse som inte på några villkors vis ska få ske. Polisen agerar direkt och anmäler händelsen som arbetsplatsolycka. Arbetsmiljöverket gör omgående inspektion och förelägger Liseberg att åtgärda bristerna. Precis som det ska hanteras vid olyckor på arbetsplatsen.

Min reflektion blir dessvärre, när senast gjorde myndigheterna dessa omedelbara och tydliga markeringar mot arbetsgivare när medarbetare blivit svårt sjuk av ohälsosam arbetsbelastning? Samma lagstiftning, helt annat förhållningssätt?

Therese Lundstedt Niord
Verksamhetsledare
Skandinavisk Sjukvårdskompetens AB
therese@sjukvardskompetens.com