Våra tjänster

Vi erbjuder ett omfattande tjänsteutbud inom våra huvudsakliga verksamhetsområden Psykiatri och Hälsa. Vi har dels mottagningsverksamhet i Falun dels flertalet åtaganden hos våra kunder som finns runt om i Sverige.

Hälsa

Inom Hälsa tillhandahåller vi tjänster framförallt inom områdena stöd, rådgivning och utbildning. 

Hälsa

Psykiatri

Inom området Psykiatri tillhandahåller vi dels tjänster på plats på vår mottagning, såsom olika former av utredningar och bedömningar. 

Psykiatri

Personal och organisation

Skandinavisk Sjukvårdskompetens erbjuder konkret stöd och rådgivning vid frågor kring personal, ledning, organisation samt verksamhetsutveckling.

Personal och organisation