Våra tjänster

Vi erbjuder ett omfattande tjänsteutbud inom våra huvudsakliga verksamhetsområden Psykiatri och Akutsjukvård. Vi har dels mottagningsverksamhet i Falun dels flertalet åtaganden hos våra kunder som finns runt om i Sverige.

Läs mer om våra tjänster:

Akutsjukvård
Psykiatri
Verksamhetsutveckling


Kristian_Carlehall liten
Kristian Carlehäll
Ansvarig koordinator inom akutsjukvård

Akutsjukvård

Inom Akutsjukvård tillhandahåller vi tjänster framförallt inom områdena kompetens- och verksamhetsutveckling. Vi handleder blivande specialister i akutsjukvård och bistår med löpande rådgivning samt verksamhetsstöd till chefer och studierektorer i uppbyggandet av framtidens akutmottagningar. Utöver detta erbjuder vi uppskattade utbildningar på grund- och avancerad nivå inom ultraljud.

Våra tjänster erbjuds genom intern specialistkunskap och ett starkt nätverk av kompletterande specialister och kunskapspartners.

Vi tillför och erbjuder även kontinuerlig kompetens, lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration till såväl kunder som ”våra” resurser.

För mer information »

Skandinavisk Sjukvårdskompetens - Ansvarig läkare för Psykiatri Frank Hoyles
Frank Hoyles
Huvudansvarig inom psykiatri

Psykiatri

Inom området Psykiatri tillhandahåller vi dels tjänster på plats på vår mottagning, såsom olika former av utredningar och bedömningar. Därutöver bistår vi såväl kommun som landsting med utbildning och personalhandledning. Vid behov kan vi komplettera dessa tjänster med bemanning och rekrytering av enskilda specialister, etablering av funktioner och team, ledningsfunktion i verksamheter, löpande rådgivning samt verksamhetsstöd.

Våra tjänster erbjuds genom intern specialistkunskap och ett starkt nätverk av kompletterande specialister och kunskapspartners.

Vi tillför och erbjuder även kontinuerlig kompetens, lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration till såväl kunder som framförallt ”våra” resurser.

Neuropsykiatriska utredningar

Vi, tillsammans med Mottagning Bergmästaren, är utförare av neuropsykiatriska utredningar.

Psykosociala bedömningar

Våra socionomer utför psykosociala bedömningssamtal för er som behöver ett skriftligt utlåtande inför en behandling med donerade könsceller. Bokning av bedömningssamtal görs via vår koordinator.

Stödsamtal

Befinner du/ni er i en situation med tankar och funderingar som är svåra att hantera på egen hand? Vid behov förmedlar vi kontakt med någon av våra samtalsparter för att ge såväl enskilda individer som par det stöd som efterfrågas.

För mer information »

Skandinavisk Sjukvårdskompetens - Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Skandinavisk sjukvårdskompetens erbjuder konkret stöd och rådgivning vid frågor kring ledning, organisation samt verksamhetsutveckling. Vi är ett komplement till dig som är chef eller ledare på en mottagning eller i en verksamhet. När du behöver kvalificerat stöd i att utveckla, leda eller kvalitetssäkra verksamheten är vi den naturliga samarbetspartnern. Läkarna och sjuksköterskorna som ingår i vårt team har gedigen erfarenhet och spetskompetens inom akutsjukvård och psykiatri och är välmeriterade när det gäller att utbilda vårdpersonal på området.

För mer information »