Våra tjänster

Vi erbjuder ett omfattande tjänsteutbud inom våra huvudsakliga verksamhetsområden Psykiatri och Hälsa. Vi har dels mottagningsverksamhet i Falun dels flertalet åtaganden hos våra kunder som finns runt om i Sverige.

 


Hälsa

Hälsa

Inom Hälsa tillhandahåller vi tjänster framförallt inom områdena stöd, rådgivning och utbildning. Vi möter individer och organisationer i arbetet med att förbättra hälsan. Vi utgår ifrån vedertagna och väl beprövade metoder med specialiserad personal på området och riktade insatser till varje enskilt företag eller organisation. Vi förordar tidiga insatser för att upprätthålla medarbetarnas välbefinnande.

Skandinavisk Sjukvårdskompetens tillhandahåller en unik uppställning av personer med gedigen kompetens inom områden som hälsa, friskvård, organisation, ledarskap, arbetsmiljö och psykiatri.

 

Kontakta oss »

Psykiatri

Psykiatri

Inom området Psykiatri tillhandahåller vi dels tjänster på plats på vår mottagning, såsom olika former av utredningar och bedömningar. Därutöver bistår vi såväl kommun som landsting med utbildning och personalhandledning. Vid behov kan vi komplettera dessa tjänster med bemanning och rekrytering av enskilda specialister, etablering av funktioner och team, ledningsfunktion i verksamheter, löpande rådgivning samt verksamhetsstöd.

Våra tjänster erbjuds genom intern specialistkunskap och ett starkt nätverk av kompletterande specialister och kunskapspartners.

Vi tillför och erbjuder även kontinuerlig kompetens, lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration till såväl kunder som framförallt ”våra” resurser.

Neuropsykiatriska utredningar

Vi, tillsammans med Mottagning Bergmästaren, är utförare av neuropsykiatriska utredningar. Vårt team av psykiatriker och specialistpsykologer inleder utredningar inom en månad från bokningstillfället.

Psykosociala bedömningar

Våra beteendevetare utför psykosociala bedömningssamtal för er som behöver ett skriftligt utlåtande inför en behandling med donerade könsceller. Bokning av bedömningssamtal görs via vår koordinator. Vi arbetar digitalt med dessa bedömningar. Är du intresserad av att boka ett bedömningssamtal, klicka här för att skriva in dig. Vi använder en app från Kind för effektiv och säker kommunikation.

Handledning

Professionell handledning till personalgrupper och enskilda individer. Våra erfarna psykologer och socionomer handleder på plats i er verksamhet efter era behov.

Terapi & samtalsstöd

Befinner du/ni er i en situation med tankar och funderingar som är svåra att hantera på egen hand? Med våra psykologer och beteendevetare kan vi erbjuda såväl psykoterapi som samtalsstöd.

Kontakta oss »

Personal

Personal & organisation

Skandinavisk Sjukvårdskompetens erbjuder konkret stöd och rådgivning vid frågor kring personal, ledning, organisation samt verksamhetsutveckling.

Vi är ett komplement till dig som chef eller ledare när du behöver kvalificerat stöd i att utveckla och leda din personal eller kvalitetssäkra din verksamhet.

Kontakta oss »