Hoppa till innehåll

Hälsa

Inom Hälsa tillhandahåller vi tjänster framförallt inom områdena stöd och utbildning. Vi möter individer och organisationer i arbetet med att förbättra hälsan. Vi utgår ifrån vedertagna och väl beprövade metoder med specialiserad personal på området och riktade insatser till varje enskilt företag eller organisation. Vi förordar tidiga insatser för att upprätthålla medarbetarnas välbefinnande.

Exempel på tjänster är:

  • Medarbetarenkät
  • Ergonomigenomgångar med fysioterapeut
  • Hälsoutbildningar (sömn, kost, motion, ergonomi, lyftteknik)
  • Sluta-röka-stöd
  • Hälsokontroller (genom Mottagning Bergmästaren)

Skandinavisk Sjukvårdskompetens tillhandahåller en unik uppställning av personer med gedigen kompetens inom områden som hälsa, friskvård, organisation, ledarskap, arbetsmiljö och psykiatri.