Hoppa till innehåll

Personal och organisation

Skandinavisk Sjukvårdskompetens erbjuder konkret stöd och rådgivning vid frågor kring personal, ledning, organisation samt verksamhetsutveckling. Våra tjänster erbjuds till en mängd olika företag och organisationer i ett flertal olika branscher. Tjänsterna sker både som avgränsade stödinsatser eller som mer varaktiga operativa lösningar där våra erfarna specialister utför arbete regelbundet i er organisation, t.ex. genom interimslösningar för nyckelfunktioner inom HR-området.

Våra tjänster som erbjuds inom området Personal och organisation är noga utformade med stöd i den kunskap vi har om psykisk ohälsa. Våra insatser handlar ofta om att eliminera orsakerna till ohälsa och skapa förutsättningar för mer välmående medarbetare.

Vi är ett komplement till dig som chef eller ledare när du behöver kvalificerat stöd att utveckla och leda din personal eller kvalitetssäkra din verksamhet.