Hoppa till innehåll

Vi utför psykosociala bedömningssamtal med par som ska ta emot donerade könsceller

Socionomer från Skandinavisk Sjukvårdskompetens utför nu psykosociala bedömningssamtal med par som ska ta emot donerade könsceller. Samtalet genomförs oftast i våra lokaler på Kaserngården i Falun men par som bor långt ifrån oss försöker vi självklart hjälpa genom att de får träffa en av våra socionomer på en för paret närmare plats.

Efter samtalet tar socionomen fram ett skriftligt utlåtande till paret vilket utgör en del i den totala bedömningen som därefter görs av donationsansvarig läkare.

Vill ni träffa en av våra socionomer för samtal? Kontakta oss:

Maria Olsson
Koordinator & leg. sjuksköterska

Tel: 023-669 51 55
E-post: info@sjukvardskompetens.com