key-2114334_640
23jan

Workshop – 4 delar – Idrottspsykologi

Är du idrottare eller ledare och vill ge dig själv verktyg att hantera tankar och känslor på ett bättre sätt i syfte att nå nya framgångar? Välkommen att delta i vår workshopserie som utgår ifrån deltagarnas egna erfarenheter och frågeställningar.  

Workshopledare: Leni Tidblad, idrottspsykologisk rådgivare

 

Teman, Innehåll & Datum

  • Tema 1. Mer av rätt fokus (20 feb)

Varför tänker, känner och gör jag som jag gör – och vad kan jag göra för att tänka, känna och göra det jag vill?

Genom att vara medveten om hur mina egna tankar, känslor och beteenden och hur de inbördes påverkar varandra blir chansen större att jag uppnår mina ambitioner. Prestationspsykologi handlar om dessa sampel och hur vi skapar förutsättningar för att hantera olika psykologiska faktorer i idrotten och i livet i allmänhet.

  • Tema 2. Jag, min träning, min omgivning (6 mars)

Idrotten ska bidra till personers hela utveckling såväl ur ett fysiskt som psykologiskt och socialt perspektiv. Det gäller att lyckas förena sina idrottsliga mål med det vardagliga, att kombinera idrott med skola, arbete, familj mm.

  • Tema 3. Obalans i mitt ät- och träningsbeteende (20 mars)

Forskningsresultat visar att tävlingsidrottare är överrepresenterade när det gäller problematiskt ätbeteende. En grundorsak till anorexia är hög fysisk aktivitet i kombination med svårigheten att äta så mycket som kroppen behöver.

Fysisk träning och ökad träningsbelastning är en viktig förklaring till utvecklingen av resultaten inom idrott. Överträningssyndrom uppstår när det blir obalans mellan fysisk, psykisk, social belastning och återhämtningen. Vi måste vara vaksamma på varianter av ätproblematik och överträning.

  • Tema 4. Livet efter detta, vad händer sen? (17 april)

Att avsluta sin idrottskarriär kan göras efter en långsiktig planering eller ske helt plötsligt och abrupt. Oftast blir konsekvenserna mycket olika. Att kunna utnyttja sina psykologiska resurser underlättar och påskyndar rehabiliteringen vid sjukdom och skada.


 

Pris: 450 kr/tema eller hela serien för 1 600 kr.

Tid: Tisdag 16:30 – 18:00

Plats: Kaserngården 4, Falun

Maxantal: Max 10 deltagare per gång.


Anmälan & Kontakt:

E-post: info@sjukvardskompetens.com

Tel: 023-669 51 55, 072-853 35 55

« GÅ TILLBAKA